TELEKI-WATTAY KASTÉLYSZÁLLÓ
loading...
TELEKI-WATTAY
KASTÉLYSZÁLLÓ
KÉNYELEM TÖRTÉNELMI KÖRNYEZETBEN
 

Pályázat

Pályázat a Teleki-Wattay Kastélyszálló konyhájának, éttermének üzemeltetésére.

 A teljes pályázat letölthető innen:

Pályázati felhívás_Teleki-Wattay Kastély konyha-étterem üzemeltetése2.pdf

 

 
Pályázati felhívás
 
 
Kiíró:
 
Pomázi Zenekastély Nonprofit Kft.

Cím:                                        2013 Pomáz, Templom tér 3.

Adószám:                                22336088-2-13
Cégjegyzékszám:                    13-09-129844

Pénzforgalmi jelzőszám:        K&H Bank Zrt, Pomázi Fiók

10403057-50514957-50571002
Képviselő:                               Papp Emese ügyvezető
                                               info@telekikastelyszallo.hu
                                               06-20-512-1266
 
 
 

I.               A pályázati felhívás tárgya, használat, hatósági engedélyek:

 

A Magyar Állam tulajdonában álló, 640/1. hrsz-ú, természetben 2013 Pomáz, Templom tér 3. sz. alatt található Teleki-Wattay Kastély Étterem és főzőkonyha valamint a hozzá tartozó előkészítő- és raktárhelyiségek bérbeadása üzemeltetésre.

 
 

1.       A bérlemény az alábbi főbb egységekből áll:

-1 szint Pince éttermi vendégtér + söntés
106,57 m2
-1 szint Pince konyha + kapcsolódó helyiségei
111,83 m2
Grill terasz + nyári konyha + kerti pavilon
171,5 m2
Földszint Lobby

                          12 m2

Összesen
401,90 m2
 

A bérlet tárgyát képezik továbbá az 1. mellékletben rögzített eszközök.

 

Az épületben lévő többi terem és helyiség nem képezik a bérbeadás tárgyát.

 

A bérlemény bemutatására a pályázók kérésére előzetes egyeztetés alapján munkanapokon 8.00-15.00 óráig kerül sor.

 

Az üzemeltetés megkezdésének tervezett időpontja: 2020. július 15.

 

2.       A Pályázó nyilatkozik, hogy a bérleményben rendezvényszervezés, éttermi vendéglátás és szálláshely-szolgáltatáshoz kapcsolódó tevékenységet kíván gyakorolni

3.       A Pályázó gondoskodik a konyha és a vendéglátás eszközeiről, amelyek az ő tulajdonában maradnak, valamint a pályázó biztosítja a vendéglátás zavartalan működéséhez szükséges személyzetet

4.       A nyertes Pályázó a saját rendezvény- illetve programszervezését minden esetben a Kiíró Pomázi Zenekastély Nonprofit Kft. ügyvezetőjével egyezteti.

5.       Felek szerződéskötés esetén rögzítik, hogy jelen profil vagy az étterem nevének megváltoztatása csak és kizárólag a Kiíró írásbeli jognyilatkozata alapján lehetséges.

6.       A Pályázó nyilatkozik arról, hogy a bérlemény az üzleti tevékenységére alkalmas, annak kialakítása, a megtekintett és megismert állapot szerint megfelelő, és a pályázó jogosult az üzemeltetési tevékenység folytatására. A konyha a Nemzeti Népegészségügyi Központ által előírt követelményeknek megfelel.

7.       Az ingatlan átadásakor készített fényképeket mindkét fél az eredeti állapot hiteles tükreként ismeri el.

8.       A nyertes Pályázó a bérlemény birtokbavételéhez és a működéshez szükséges hatósági és szakhatósági engedélyek beszerzéséhez szükséges kívánalmaknak maga köteles eleget tenni, azokat saját költségén, saját kockázatára jogosult és köteles beszerezni, illetve érvényességüket a bérleti jogviszony időtartama alatt folyamatosan fenntartani.

9.       A Pályázó nyilatkozik arról, hogy a kötendő bérleti szerződésben - a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény (továbbiakban: Vagyontörvény) 11. § (11) bekezdésével összhangban - vállalja, hogy:

a) a hasznosításra vonatkozó (Bérleti) szerződésben előírt beszámolási, nyilvántartási, adatszolgáltatási kötelezettségeket teljesíti,

b) az átengedett nemzeti vagyont a Bérleti szerződési előírásoknak és a tulajdonosi rendelkezéseknek, valamint a meghatározott hasznosítási célnak megfelelően használja,

c) a hasznosításban - a hasznosítóval (Nyertes Pályázóval- Bérlő) közvetlen vagy közvetett módon jogviszonyban álló harmadik félként - kizárólag természetes személyek vagy átlátható szervezetek vesznek részt.

10.   A Pályázó nyilatkozik arról, hogy tudomásul veszi, hogy – Vagyontörvény 11. § (12) bekezdésével összhangban - a kötendő bérleti szerződésben rögzítésre kerül, hogy a Bérbeadó a szerződést kártalanítás nélkül és azonnali hatállyal felmondhatja, ha a nemzeti vagyon hasznosításában részt vevő bármely - a Pályázóval közvetlen vagy közvetett módon jogviszonyban álló harmadik fél - szervezet a szerződés megkötését követően beállott körülmény folytán már nem minősül átlátható szervezetnek. Továbbá, hogy a Vagyontörvény 3. § (1) bekezdés 1. pontja szerinti átlátható szervezet tulajdonosi szerkezetében a Vagyontörvény 3. § (1) bekezdés 1. pontjától eltérő változást a Bérleti szerződésben a Bérbeadót megillető, valamint a Vagyontörvény 11. § (11) bekezdés c) pontjában meghatározott személyekkel kötött szerződésekben a hasznosításba adóval közvetlen jogviszonyban álló személyt megillető rendkívüli felmondási okként rögzíteni kell.

 

A teljes pályázati kiírás megtekintéséhez kérem töltse le a dokumentumot!